Zachęcamy do współtworzenia z nami Roku Rzeki Wdy !

6853
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz osoby prywatne do zgłaszania inicjatyw i wydarzeń dotyczących popularnej Czarnej Wody.
Akcja ma za zadanie ukazywać potencjał przyrodniczy i turystyczny rzeki Wdy. W tym celu organizatorzy tworzą spójny kalendarz grupujący wydarzenia związana z nadwdecką tematyką.
Do tej pory w kalendarzu znalazło się blisko 30 wydarzeń i na bieżąco dodawane są kolejne.
W celu zgłoszenia inicjatywy/wydarzenia prosimy o pobranie i wypełnienie Formularza (ze szczegółowym opisem dla każdego kolejnego wydarzenia).
Wszystkie inicjatywy zostaną opublikowane na stronie Powiatu Świeckiego https://www.csw.pl/category/aktualnosci/dla-turysty/rok-rzeki-wdy/ w zakładce ”Rok Rzeki Wdy 2019” oraz w drukowanej wersji kalendarza wydarzeń związanych z rzeką Wdą, który wydamy w połowie kwietnia – tuż przed oficjalnym rozpoczęciem sezonu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim.
Wypełnione formularze można odsyłać do inicjatorów akcji: Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej, e-mail: tomasz.pasiek@oksir.eu

Załączniki

  • Formularz(rozmiar: 70 kB, data dodania: 21.03.2019)