Mamy mało czasu

7738
Przeciwdziałanie zmianom klimatu - Mamy Mało Czasu, Gminny Ośrodek Kultury w Osiu, 28 marca 2019 roku, czwartek, godzina 17:00 - 20:00

Lokalna Grupa Działania “Gminy Powiatu Świeckiego” zaprasza na wydarzenie tematyczne: Przeciwdziałanie zmianom klimatu “Mamy Mało czasu”.

Gminny Ośrodek Kultury w Osiu, 28 marca 2019 roku (czwartek) w godzinach 17:00-20:00.

Prelekcje na temat przeciwdziałania zmianom klimatu, ochrony środowiska połączone z konkursami przygotowanymi przez GOK Osie. Stoiska m. in. Lokalnej Grupy Działania “Gminy Powiatu Świeckiego”, Nadleśnictwa Osie, Bractwa Czarnej Wody. Konkurs o wiedzy LGD.

Na spotkaniu, w krótki przystępny sposób zostaną przedstawione zagadnienia:

  • klimat, jego zmiany w ciągu ostatnich lat,
  • jakość powietrza w Osiu oraz programy dofinansowujące działania: wymiana pieców czy termoizolacji,
  • leśne gospodarstwa węglowe,
  • odnawialne źródła energii,
  • działania i akcje promocyjne na rzecz ochrony jakości powietrza.

Przewidziane drobne quizy. Zapraszamy dorosłych i młodzież.

Wydarzenie tematyczny ma na celu promocję Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania “Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR) i informowanie o naborach wniosków w ramach jej wdrażania.

Szczegóły w biurze LGD ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie pod numerem telefonu 52 33 01 832, lub adresem e-mail lgdswiecie@op.pl do dnia 25 marca 2019 roku.

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.