Potrzebna jest krew!

4352

Szanowni Państwo,

mieszkanka naszego Powiatu uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. Potrzebna jest krew!

W Świeciu krew można oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Wojska
Polskiego 173, 86-100 Świecie.

Data:
25.03.2019 rok (poniedziałek),
01.04.2019 rok (poniedziałek).
Godzina: 8.00 do 12.00

Ważne! Przy oddawaniu krwi, prosimy o podanie następujących informacji:
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Dla: Marta Pożoga.