OGŁOSZENIE dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

7614

OGŁOSZENIE dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

 W wyniku otwartych konkursów ofert nr 3,4,5,8,9,10 i 11 dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

 1. Konkurs ofert nr 3.
  Nazwa podmiotu – Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świeciu.
  Nazwa zadania publicznego – „Organizacja imprez sportowych i prowadzenie powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej obejmujący jednolity scalony kalendarz sportowy”.
  Wysokość przyznanych środków publicznych – 25.000,- zł.
 2. Konkurs ofert nr 4.
  Nazwa podmiotu – Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT” w Świeciu.
  Nazwa zadania publicznego – „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”
  Wysokość przyznanych środków publicznych – 15.000,- zł.
 3. Konkurs ofert nr 5.
  Nazwa podmiotu – Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej  w Świeciu.
  Nazwa zadania publicznego –Ochrona i promocja zdrowia  „Profilaktyka chorób nowotworowych”.
  Wysokość przyznanych środków publicznych –5.000,- zł.
 4. Konkurs ofert nr 8.
  Nazwa podmiotu – Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu  „Niebieski Klucz”
  Nazwa zadania publicznego – „Autyzm – wychowanie to trudne zadanie”
  Wysokość przyznanych środków publicznych – 5.000,- zł.
 5. Konkurs ofert nr 9.
  Nazwa podmiotu- Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych
  Nazwa zadania publicznego- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wysokość przyznanych środków publicznych – 25.000,- zł
 6. Konkurs ofert nr 10.
  Nazwa podmiotu – Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” w Świeciu.
  Nazwa zadania publicznego – „Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości”.
  Wysokość przyznanych środków publicznych – 70.000,- zł.
 7. Konkurs ofert nr 11.
  Nazwa podmiotu – Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy
  Nazwa zadania publicznego- „Aktywna ochrona wód w powiecie świeckim – zwalczanie kłusownictwa wodnego w okresie masowego napływu turystów”- 8.000,- zł.