Spotkanie Powiatowego zespołu ekonomii społecznej

4340
22 stycznia w Starostwie odbyło się spotkanie Powiatowego zespołu ekonomii społecznej,  z udziałem Krzysztofa Margola działacza społecznego,  prezesa Nidzickiej Fundacji Rozwoju “Nida”, inicjatora ruchu wiosek tematycznych w Polsce i założyciela Wioski Garncarskiej – jednego z najlepiej prosperujących przedsiębiorstw społecznych w Polsce.

Na spotkanie zaprosiliśmy  przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, sołtysów, animatorów działań aby wspólnie porozmawiać na temat  roli ES w kontekście rozwoju lokalnego, a także o dobrych praktykach współpracy przedsiębiorstw społecznych z samorządem na podstawie doświadczeń Wioski Garncarskiej