Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

7944

Zarząd Powiatu Świeckiego, działając w oparciu o uchwalony “Program współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”, ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Łączna kwota przeznaczona na ich realizację  wynosi 168.000,- zł. Szczegóły do pobrania w załączeniu. Zachęcamy do zapoznania się z ofertami.

Uwaga! Nowy wzór oferty i sprawozdania obowiązują od 1 marca 2019 roku.

Załączniki