Komunikat Urzędu Skarbowego w Świeciu

4294

K O M U N I K A T

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17 Szefa Kancelarii PrezesaRady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w dniu 24 grudnia2018 r. urzędy skarbowe województwa kujawsko-pomorskiego,Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu, Kujawsko-Pomorski UrządSkarbowy w Bydgoszczy, a także Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy będą nieczynne.

Wyznaczonym dniem pracy jednostek administracji rządowej jest 15 grudnia 2018 r. (sobota).

W tym dniu Urząd Skarbowy w Świeciu będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30.

Naczelnik Urzędu

Marzanna Brylew