Uczniowie ZSP w Świeciu realizowali projekt “Niepodległa”

4312

Projekt ”Niepodległa” został zrealizowany w terminie 17.09.- 30.11.2018 r. przez uczniów i nauczycieli Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia  7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w  zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w  2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”.

Zrealizowane zadania:

  1. Wystawa pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości przygotowana przez uczniów będzie miała trzy moduły: „Osiągnięcia w dziedzinie gospodarki”, „Działalność oświatowo – edukacyjna” i „Historia samorządności”.  Wystawa udostępniana była na dwa sposoby: stacjonarnie – w świetlicy Technikum Świecie,  mobilnie – w Urzędzie Miejskim w Świeciu,  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem.
  2. Wycieczki „Energia dla niepodległej Polski”:> Świecie – Gródek – Żur – Świecie. Z budową elektrowni w Gródku związane są postacie trzech prezydentów RP: Gabriela Narutowicza, Stanisława Wojciechowskiego i Ignacego Mościckiego.
    > Świecie – Gdynia Port –Świecie związana jest z budowanym w niepodległej Polsce Portem w Gdyni, który zasilany był prądem z elektrowni Gródek i Żur.
  3. Gra terenowa dla uczniów szkół z klasami o profilu mundurowym z powiatu świeckiego i powiatu chełmińskiego.
  4. Koncert „Dla Niepodległej” – gala w formie słowno-muzycznej w OKSiR w Świeciu.