Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert.

7613

W wyniku otwartych konkursów ofert nr 1 i 2 na realizację zadań publicznych w formie powierzenia realizacji zadania dotację otrzymało:  Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedziba w Brusach

  1. Konkurs ofert nr 1. Nazwa zadania publicznego – „Prowadzenie mobilnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Nr 1”. Wysokość przyznanych środków publicznych – 66.000,- zł.
  2. Konkurs ofert nr 2. Nazwa zadania publicznego – „Prowadzenie mobilnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Nr 2”. Wysokość przyznanych środków publicznych- 66,000,-zł.