Pierwsza Sesja nowej kadencji Rady Powiatu

7256

Herb Powiatu Świeckiego
Dzisiaj o godzinie 13:00 odbędzie się pierwsza Sesja Rady Powiatu Świeckiego kadencji 2018-2023.

 

Porządek obrad I sesji Rady Powiatu Świeckiego:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  3. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Powiatu Świeckiego.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

Wraz z rozpoczęciem nowej kadencji wszystkie sesje Rady Powiatu będzie można śledzić na żywo za pośrednictwem sieci Internet.

By oglądać transmisję Sesji Rady zapraszamy na podstronę zawierającą aplikację do transmisji.

Przed uczestniczeniem w obradach Sesji Rady Powiatu prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą transmisji Sesji Rady Powiatu Świeckiego w sieci Internet.