Międzynarodowy Dzień Tolerancji 16 listopada 2018 r.

15163

Projekt: Tolerancja

”O tyle świat będzie lepszy, o ile nauczymy się, że los ludzi jest wspólny,  że jednocześnie jesteśmy różni i tacy sami”.
Leszek Kołakowski

Od września 2018r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świeciu organizuje projekt pod hasłem „Tolerancja – Tak, Dyskryminacja – Nie”. Celem projektu jest kreowanie postaw tolerancji i zapobieganie dyskryminacji oraz przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom.

Już od najmłodszych lat należy kształtować u dzieci postawę akceptacji zarówno dla osób chorych, jak i tych, które różnią się od innych wyglądem, zachowaniem, wyznawaną religią czy kolorem skóry. Dlatego zwracamy się do szkół i przedszkoli oraz innych podmiotów o wzięcie udziału w naszej propozycji działań wychowawczych oraz uwzględnienie ich w swoich programach profilaktycznych.

Realizacja projektu promującego tolerancję, przestrzeganie praw człowieka, wzajemną życzliwość i wspieranie potrzebujących ma na celu zwiększenie świadomości uczniów i wpłynięcie na ich wzajemne postrzeganie się.

Nasz projekt obejmuje różnorodne działania, które zaplanowane są na 2018/2019 rok i powiązany jest z ważnymi datami i związanymi z nimi wydarzeniami. Oto nasze propozycje:

Międzynarodowy Dzień Tolerancji, dnia 16.11.2018r.

 1. Akcja informacyjna w szkołach na temat tolerancji i braku jej przestrzegania:
 • gazetki, gabloty, hasła na korytarzach szkolnych mówiące o potrzebie otwartości i tolerancji, konieczności przeciwdziałania dyskryminacji; o prawach człowieka, wzajemnej życzliwości i działaniach zapobiegających wykluczeniu,
 • audycje przez szkolny radiowęzeł wyjaśniające problem braku tolerancji
  i ukazujące skutki kierowania się stereotypami i uprzedzeniami.
 1. Przeprowadzenie lub wprowadzenie do konkursów plastycznych w kategoriach wiekowych: kl. I-IV „Czy jestem tolerancyjny?”, kl. V-VIII i III gimnazjum – konkurs na prezentację multimedialną, „Moja szkoła jest tolerancyjna!”, szkoły średnie – konkurs na etiudę filmową/spot na temat tolerancji (regulaminy konkursów
  w załącznikach).
 1. Przeprowadzenie zajęć dotyczących tolerancji na godzinach wychowawczych przez nauczycieli i wychowawców, a także przez pedagogów i psychologów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu.

Ważne, aby wszystkie działania odbywały się w czasie jednego tygodnia i temat był ”przypominany” – jeśli to możliwe – na innych lekcjach!

 1. W przedszkolach – psychologowie i pedagodzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu przeprowadzą zajęcia na temat tolerancji i życzliwości, np. z Kubusiem Puchatkiem w oparciu o książkę „Każdy jest wyjątkowy”.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dnia 21.11.2018r. 

Dzień pełen uśmiechów, dobrych uczynków  i pozytywnych emocji. Tego dnia wydarzenia w szkole mogą być realizowane pod hasłem: „Szanuj kolegę swego jak siebie samego – tolerancyjny, nie znaczy obojętny”. Proponujemy działania w klasach i happening na boisku szkolnym.

Propozycje działań:

 1. zaproszenie do przyjścia do szkoły w jaskrawych i kolorowych ubiorach,
 2. konkurs na życzliwe pozdrowienia i życzenia:
 • 20 listopada uczniowie przygotowują Kartki z życzliwym pozdrowieniem, podziękowaniem (podpisują się na tej kartce – imię, nazwisko, klasa).
 • 21 listopada – wyeksponowanie Kartek na Drzewku/Słoneczku  Życzliwości i Pozdrowień w szkole. Można też takie kartki przygotować na jednej godzinie o tej samej porze przez wszystkie klasy a następnie wyeksponować na kilku Drzewkach/Chmurach/Słońcach Życzliwości ustawionych/zawieszonych na holu szkolnym.(autorzy najciekawszych pozdrowień mogą zostać nagrodzeni punktami dodatnimi z zachowania).

Lub:

 • 11. 2018 r. – każdy uczeń przygotowuje kolorowy prostokątny pasek papieru o wymiarach 20cm x 7cm z wypisanym swoim imieniem, każda klasa wymyśla i ćwiczy okrzyk/zawołanie/piosenkę na temat tolerancji,
 • 11. 2018r. – tworzymy Koło Tolerancji i Życzliwości z kartek, na których były umieszczone nasze imiona (happening na boisku/holu szkoły) z piosenką, okrzykiem, który przygotowała każda klasa.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, dnia 03.12.2018 r.  

 • Ten ważny dzień można rozpocząć audycją, apelem dla społeczności szkolnej z przekazem: Osoby niepełnosprawne nie skarżą się, nie chcą litości. Trzeba je traktować jak równorzędne sobie. Potrzebują delikatnego wsparcia i zrozumienia, ale też mają nam wiele do zaoferowania. Proponujemy też dramy na godzinach wychowawczych – „Popatrz na problem okiem niepełnosprawnego dziecka”.
 • Kolejny pomysł to propozycja przeprowadzenia szkolnych Mikołajek pod hasłem np. Mikołaj lubi nas wszystkich! lub Pełno i Niepełnosprawni razem z Mikołajem! 

Z tolerancją na wiosnę!, dnia 21.03.2019 r. 

 • Podsumowanie wszystkich działań w szkołach pod hasłem „Tolerancja – Tak, Dyskryminacja – Nie”.
 • Zorganizowanie apelu/uroczystości szkolnej/klasowej, podczas której wskazano by nie tylko na potrzebę promowania tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji, ale poszerzono ją również o zagadnienie przestrzegania praw człowieka oraz bardzo ważny temat, jakim jest wzajemna pomoc, wspieranie ludzi potrzebujących, czyli wolontariat. Można wykorzystać filmy o tolerancji, prezentacje lub scenki teatralne, przedstawiające przykłady różnych postaw tolerancji lub jej braku.
 • Pierwszy Dzień Wiosny z Tolerancją! Happeningi, wesołe pochody z hasłami promującymi tolerancję i wzajemną życzliwość.
 • Podsumowanie działań, wypracowanie ważnych wniosków i powieszenie ich w gablocie szkolnej, np.:

Toleruję, czyli nie oceniam Cię, chociaż wyglądasz inaczej.

Nie odrzucam i nie krytykuję, choć sam postąpiłbym inaczej.

Znam Twoje przekonania i szanuję je, moje są inne.

Toleruję, ale tylko wtedy, gdy nie krzywdzisz drugiego człowieka.

Tolerancja? Tak! Ale… Nie podlega tolerancji: naruszanie praw drugiego człowieka, przestępczość, agresja, brutalność, chuligaństwo, kłamstwo, brak kultury słowa, lekceważenie, brak szacunku dla wieku, dla czyjejś pracy.

23.03.2019r. Uroczyste zakończenie Projektu „Tolerancja” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu, podsumowujące projekt, na którym zaprezentowane będą wyróżnione etiudy   filmowe, prezentacje multimedialne oraz wystawa prac plastycznych, a także odbędzie się wręczenie nagród dla młodych twórców.

Koordynatorzy Projektu

Mariola Nadolna
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świeciu
tel. 52 331 65 03, tel. +48 607 130 471

 Joanna Liberkowska
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świeciu
tel. 52 331 51 28, tel. +48 607 130 471

KONKURS!

Zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM/FILMOWYM promującym Światowy Dzień Tolerancji (16.11.2018).

 Promujemy ideę równości, równego traktowania, tolerancji, akceptacji, szacunku, integracji, optymizmu i uśmiechu.

Regulaminy konkursów dostępne są tutaj

 1. Szkoły podstawowe: klasy I-IV plakat – Czy jestem tolerancyjny?”. Załącznik 1
 2. Szkoły podstawowe: klasy V-VIII i klasy III gimnazjum prezentacja multimedialna – „Moja szkoła jest tolerancyjna!”. Załącznik 2
 3. Szkoły ponadpodstawowe: etiuda filmowa/spot dotyczące szerokorozumianej tolerancji i przeciwdziałania agresji. Załącznik 3

Prosimy także o zapoznanie się i podpisanie oświadczenia

Załączniki

 • oświadczenia(rozmiar: 32 kB, data dodania: 13.11.2018)
 • tutaj(rozmiar: 280 kB, data dodania: 13.11.2018)