Świecki Wolontariusz Roku

4735

Celem zorganizowania Światowego Dnia Wolontariusza jest podniesienie świadomości opinii społecznej na temat wartości i społecznie doniosłej roli wolontariatu, jak również promowanie jego różnorodnych form.

Poprzez pokazanie realnych sylwetek i historii wolontariuszy chcemy zachęcić innych do angażowania się w działania społeczne. Ponadto pragniemy nagrodzić najbardziej aktywnych wolontariuszy działających na terenie Gminy Świecie. Naszą intencją jest pokazanie, jak wiele każdy z nas może zyskać przekazując na rzecz innych swoją wiedzę, umiejętności i czas. Święto osób bezinteresownie pomagającym innym.

Celem głównym konkursu jest nie tylko promowanie samej idei wolontariatu ale również nagrodzenie i wyróżnienie osób, grup które wykazały się ponadprzeciętną aktywnością.

Coroczny konkurs organizowany jest również po to aby poznać ciekawe sylwetki świeckich wolontariuszy, działających w różnych obszarach życia społecznego, których różnorodność sprawia, że wolontariat w naszym otoczeniu staje się bardzo wielowymiarowy.

Załączniki