Zachęcamy do składania wniosków!

7303

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie zadań kulturalnych i sportowych z budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019!

Wnioski należy składać do dnia 30 października 2018 roku osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu lub przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Hallera 9, 86-100 Świecie (liczy się data wpływu wniosku do Starostwa).

Prosimy o zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem przyznawania dofinansowania na organizację zadań sportowych i kulturalnych z budżetu Powiatu Świeckiego.

W razie pytań prosimy o kontakt: 52 56 83 165 lub mailowo promocja@csw.pl

Załączniki