Najlepszy czytelnik Powiatu Świeckiego

7149

Organizatorem Konkursu „Najlepszy czytelnik Powiatu Świeckiego” była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu pod patronatem Starosty Świeckiego. Konkurs  miał charakter otwarty, uczestnikami konkursu byli czytelnicy, którzy korzystali ze zbiorów co najmniej jednej z bibliotek publicznych Powiatu Świeckiego także filii bibliotecznej.

Do udziału w Konkursie można było przystąpić w dowolnym terminie w okresie od 1. 06. 2018r. do 28. 09. 2018r . Prawo do nagrody mieli uczestnicy, którzy złożyli w terminie kompletny formularz zgłoszeniowy i kartę odwiedzin w bibliotece.

Do konkursu przystąpiło 27 osób z 7 bibliotek, którzy wypożyczyli łącznie 1438 książek (średnio 53 książki na jednego czytelnika czyli 13 książek na miesiąc).

Biblioteki, które brały udział w konkursie to: Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu, Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu, Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu, Gminna Biblioteka Publiczna w Osiu, Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu. Najwięcej uczestników zgłosiło się z Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie.

Konkurs podzielony był na trzy kategorie wiekowe:

I kategoria – czytelnicy do lat 10

II kategoria – czytelnicy od 11 do 17 lat

III kategoria – czytelnicy dorośli

Największą grupę uczestników stanowiły osoby dorosłe, zaś najmniejszą czytelnicy od 11 do 17 lat.

 

Wyniki:

I Kategoria – czytelnicy do lat 10

1 Miejsce – Marta Guzman

2 Miejsce – Wiktor Fryckowski

3 Miejsce – Mateusz Redzimski

Wyróżnienie – Sola Szwed

Wyróżnienie – Julia Włoch

Wyróżnienie – Alicja Fryckowska

Wyróżnienie – Dominik Włoch

 

II Kategoria – czytelnicy od 11 do 17 lat

1 Miejsce – Julia Brzoska

2 Miejsce – Wiktoria Jurałowicz

 

III Kategoria – czytelnicy dorośli

1 Miejsce – Katarzyna Ligmanowska

2 Miejsce – Jolanta Kirszenstein

3 Miejsce – Beata Ligmanowska

3 Miejsce – Aleksandra Czechowska

Wyróżnienie – Renata Rykaczewska

Wyróżnienie – Gertruda Klinikowska

Wyróżnienie – Józef Malinowski

Wyróżnienie – Maria Niemczewska

Wyróżnienie – Stanisława Kortas