25 urodziny Wdeckiego Parku Krajobrazowego

6314

W dniu 18 października 2018 r. podczas konferencji “Czynna ochrona przyrody w województwie kujawsko – pomorskim” Wdecki Park Krajobrazowy świętował swoje 25 urodziny. Życzenia w imieniu Powiatu Świeckiego na ręce Dyrektora Daniela Siewerta złożył Starosta Świecki Franciszek Koszowski oraz Sekretarz Iwona Karolewska.