Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 2 – nieodpłatna pomoc prawna.

8175

Zarząd Powiatu Świeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert Nr 2 na prowadzenie Mobilnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Nr 2.

Załączniki