Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Świeciu

8818

W dniu 11 października 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Starosty Świeckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Nagrody z rąk Starosty Świeckiego Franciszka Koszowskiego otrzymali: Ewa Joachimiak Dyrektor Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, Tomasz Michalak Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warlubiu, Wioletta Baśniak Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu oraz trzynastu nauczycieli dyplomowanych i jeden mianowany z placówek edukacyjnych zarządzanych przez Powiat Świecki.

Najlepsze życzenia zebranym na uroczystości dyrektorom i nauczycielom złożyli Starosta Świecki Franciszek Koszowski, Wicestarosta Świecki Barbara Studzińska, Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego Grzegorz Chmielewski, Przewodniczący Komisji Oświaty Brunon Han oraz Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Bożena Szydłowska.