INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – KONSULTACJE PROGRAMU

7454

Starosta Świecki informuje, że w dniach od 5 do 18 października 2018 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”.

Uwagi dotyczące Programu będzie można kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Hallera 9, 86-100 Świecie lub na adres: obywatelski@csw.pl