Podziękowanie za ochronę zabytków

4713

W ramach inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w Teatrze Horzycy w Toruniu 7 września odbyło się wręczenie nagród laureatom siódmej edycji konkursu „Dziedzictwo wieków” oraz podsumowanie dziesięciu lat realizacji marszałkowskiego programu wspierania prac w kujawsko-pomorskich zabytkach. Certyfikaty z podziękowaniami marszałka Piotra Całbeckiego odebrali przedstawiciele 140 instytucji zaangażowanych w opiekę nad materialnym dziedzictwem regionu w tym także Starosta Świecki Franciszek Koszowski. Starostwo Powiatowe w Świeciu otrzymało wyróżnienie za pracę nad obiektem Pałacu w Bąkowie.