Powiat Świecki ma nowego Partnera!

4747

W dniu 29 sierpnia 2018 r. podczas uroczystej Sesji Rady Powiatu Świeckiego z inicjatywy Starosty Świeckiego Franciszka Koszowskiego podjęto Uchwałę nr XLI/260/18 w sprawie  nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Świeckim a Rejonem Użhorodzkim (Ukraina).

Powiat Świecki oraz przedstawiciele Rejonu podpisując porozumienie zobowiązali się do:

  • stwarzania warunków niezbędnych do rozwoju współpracy we wszystkich sferach życia;
  • organizowania wymiany kulturalnej i sportowej oraz wspierania nawiązania kontaktów pomiędzy obywatelami regionów partnerskich;
  • inicjowania i wspierania wymiany delegacji w drodze organizowania wspólnych imprez, wydarzeń i spotkań, w których będą uczestniczyli mieszkańcy obu regionów;
  • wspólnego opracowywania i realizowania projektów w ramach rozwiązywania problemów lokalnych i pozyskania środków z Unii Europejskiej;
  • wspierania wymiany doświadczeń w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

Podczas sesji Starosta Świecki Franciszek Koszowski podarował Gościom flagę Powiatu oraz album fotograficzny prezentujący uroki naszego Regionu.

Przedstawiciele Rejonu Użhorodzkiego zapewniali, że dołożą wszelkich starań, aby współpraca była owocna i przynosiła każdej ze stron korzyści.