Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

8082

W dniu 5 lipca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie decyzją Starosty Świeckiego zostało zwołane w celu omówienia zagadnień związanych z odnotowanymi przypadkami pożarów składowisk i miejsc zbierania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, które wystąpiły w ostatnim czasie na obszarze kraju oraz podsumowania podjętych działań mających na celu monitorowanie stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz ekologicznego składowisk i miejsc zbierania odpadów zlokalizowanych na terenie powiatu.

Posiedzenie było również okazją do podsumowania przeprowadzonych w dniach 25-26 maja 2018 r. Manewrów Ratowniczych dla Jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz podmiotów współpracujących z KSRG z terenu powiatu świeckiego. Starosta Świecki wraz z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wręczyli podziękowania osobom, które w czynie społecznym, swoim dużym zaangażowanie i ciężką pracą przyczyniły się do sprawnej realizacji tak dużego przedsięwzięcia.