OGŁOSZENIE – zachęcamy wszystkich do wnoszenia uwag do treści oferty realizacji zadania.

7472

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych sferą ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego do wnoszenia uwag do treści zadania publicznego pn. „Zdrowie pszczół jest najważniejsze”.
Ofertę realizacji zadania złożył Pomorsko – Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy, Koło Pszczelarzy w Świeciu.
Zarząd Powiatu Świeckiego działając w oparciu o art. 4 ust. 1, pkt 18 oraz art. 19a ust. 1-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje do publicznej wiadomości na okres do 29 czerwca 2018 r. treść oferty realizacji zadania publicznego.
Podpisanie umowy w trybie pozakonkursowym wymaga upublicznienia treści oferty i uwzględnienia potencjalnych uwag przekazanych przez zainteresowanych przedmiotowym zadaniem. Po siedmiodniowym okresie publikacji i analizie uwag zostanie podpisana umowa na realizację zadania.
Uwagi należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Hallera 9, 86-100 Świecie z dopiskiem “SOZK” lub pocztą elektroniczną na adres: obywatelski@csw.pl

Załączniki