Rodzina zastępcza szansą na moją przyszłość

4329

Powiat Świecki przystąpił do KUJAWSKO-POMORSKICH OBCHODÓW DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO, które zorganizowano pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego. Na tę okoliczność oraz w związku z prowadzoną kampanią na rzecz pozyskania kandydatów na rodziców zastępczych, zorganizowano dnia 12 i 19 maja 2018 roku w Pałacu Poledno spotkania promujące rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej z udziałem rodzin zastępczych z dziećmi oraz kandydatów na rodziców zastępczych. Spotkanie miało charakter promocyjno-integracyjno-edukacyjny. Część spotkania poświęcono na zajęcia warsztatowe o tym, jak prowadzić dialog motywacyjny, w szczególności z nastolatkami. Ze względu na duże zainteresowanie powyższą tematyką planujemy w przyszłości kontynuację warsztatów.

Dnia 29 maja 2018 roku o godz. 1000  w Sali 314 w  siedzibie Starostwa  Powiatowym w Świeciu  na zaproszenie Starosty Świeckiego Pana Franciszka Koszowskiego odbędzie się spotkanie z rodzinami zastępczymi zawodowymi oraz ich dziećmi, z okazji przypadającego 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz  Dnia Dziecka. Spotkanie to będzie okazją do omówienia nie tylko problemów, ale przede wszystkim sukcesów, które rodziny osiągnęły przez lata wykonywania pracy z dziećmi i tego, co w ich pracy uważają za  najważniejsze. Rozmowy będą się toczyć przy specjalnie na tę okazję przygotowanym ogromnym torcie dla 60 osób.

Organizacja spotkań ma na celu promowanie rodzinnych form pieczy zastępczej i pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych, którzy będą pełnić funkcję rodzin zastępczych zawodowych ( dla 3 dzieci) i rodzinnych domów dziecka ( dla 8 dzieci).

Z przyjemnością spotkamy się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu  z kandydatami, którzy rozważają przyjęcie lub chcą przyjąć do rodziny dzieci oczekujące pomocy i wykonywać „zawód” rodzica zastępczego, ponieważ mają motywacje i predyspozycje do pełnienia tej funkcji oraz odpowiednie warunki mieszkaniowe. Zakwalifikowanym kandydatom oferujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami wynagrodzenie, środki na utrzymanie dzieci, a w przypadku licznych rodzeństw wsparcie osoby do pomocy, koszty utrzymania mieszkania, środki na niezbędny remont.

Osoby  zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny  zastępczej prosimy o kontakt – tel. 52 5683200 lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195 A.

Dla osób zainteresowanych planujemy przygotować w najbliższym czasie informacje na temat:

  1. Warunków jakie muszą spełnić kandydaci na rodziców zastępczych,
  2. Procesu kwalifikacyjnego,
  3. Szkoleń,
  4. Wsparcia na jakie mogą liczyć ustanowione rodziny zastępcze.

RODZIC NA ZASTĘPSTWO MIŁOŚĆ NA ZAWSZE

Powiat Świecki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu otrzymały od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego podziękowanie za realizację projektu partnerskiego “Rodzina w Centrum” finansowanego z RPO. Ich wręczenie odbyło się na konferencji 4 czerwca 2018 roku pn. “Rodzic na zastępstwo miłość na zawsze” w ramach Kujawsko – Pomorskich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.