Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 13 na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży!

7344

Zarząd Powiatu Świeckiego w dniu 4 maja 2018 roku podjął Uchwałę Nr 123/1008/18 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Uchwała oraz pełna treść ogłoszenia znajdują się w załączniku.

Załączniki