Ogłoszenie dotyczące wyników konkursów ofert na realizację zadań publicznych

8156

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Zarząd Powiatu Świeckiego podjął uchwały w sprawie wyboru organizacji pozarządowej w konkursie ofert Nr 12 i postanowił nierozpatrywać konkursu ofert Nr 11. Oferty w ramach tego konkursu były niepełne, dlatego pozostawiono je bez rozpatrzenia. W załączeniu treść ogłoszenia.

Załączniki