Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku!

8069

W dniu 14 marca 2018 roku Zarząd Powiatu Świeckiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursów ofert Nr 11 i 12 w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Termin składania ofert upływa 5 kwietnia 2018 roku. Szczegóły dotyczące konkursów w załączeniu.

Załączniki