Szkolenie dla organizacji pozarządowych – ochrona danych osobowych!!!

7149

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne Szkolenie z RODO: ochrona danych osobowych w NGO i PES – 23 kwietnia 2018 r. w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Chmielniki 2a.
Od maja wchodzą nowe zasady związane z ochroną danych osobowych przetwarzanych przez nasze organizacje.
Szkolenie przeprowadzi Stowarzyszenie “Tłok” z Torunia. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 marca 2018 r.

Szczegóły na stronie http://www.tlok.pl/1067/szkolenie-z-rodo-ochrona-danych-osobowych-w-ngo-i-pes