Konkurs wiedzy o Annie Wazównie

4418

W roku 2018 przypada 450. rocznica urodzin królewny Anny Wazówny (1568-1625), siostry króla Zygmunta III Wazy, która większość swojego życia związała z naszym regionem, a w szczególności
z dzisiejszym powiatem brodnickim i golubskim, dawnymi starostwami, którymi administrowała.

W ramach jubileuszowych obchodów Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie wiedzy o Annie Wazównie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie przez szkołę do 20 marca 2018 r. na adres organizatora karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu. Organizatorzy konkursu przewidują atrakcyjne nagrody pieniężne dla zwycięzców. Łączna pula nagród w konkursie wynosi
10 tys. zł.

Na życzenie szkoły i poszczególnych uczniów, zgłoszone mailowo na adres b.urbanska@kujawsko-pomorskie.pl, udostępnimy Państwu w wersji elektronicznej publikacje, które są zawarte w bibliografii przedstawionej w regulaminie konkursu.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie konkursu, który załączamy oraz na stronie www.sejmik.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce „Konkurs – 450. rocznica urodzin Anny Wazówny”.

Wszelkie pytania czy wątpliwości dotyczące udziału w konkursie prosimy kierować do pani Beaty Urbańskiej z Kancelarii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na adres b.urbanska@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie pod numerem 56 6218390.

Załączniki