Informacja o wynikach konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

6153

Zarząd Powiatu Świeckiego podjął decyzje w sprawie wyboru i podpisania umów z podmiotami, które przystąpiły do konkursów ofert nr 3, 4 ,5, 6, 8, 9 i 10

Załączniki