Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Drzycimiu

4777

Wicestarosta Świecki – Pani Barbara Studzińska wzięła udział w uroczystej Inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy filia w Drzycimiu. Podczas tej uroczystości nastąpiło podpisanie aktu powołania UTW WSG w Drzycimiu. Wszyscy słuchacze UTW złożyli uroczyste ślubowanie, po którym otrzymali indeksy. Uroczystość uświetnił wykład pana Dziekana Cezarego Kościelaka pt. „Zanieczyszczenia powietrza a zdrowie człowieka”. Słuchacze UTW w Drzycimiu będą się spotykać podczas semestru letniego co dwa tygodnie.