Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego

7366

Wszystkim Członkom
Koła Przewodników PTTK w Świeciu
składam najlepsze życzenia z okazji
Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych.

Państwa aktywna działalność kulturalna i edukacyjna
ciągle przyczynia się do rozwoju promocji
ruchu turystycznego w Powiecie Świeckim.

Z wyrazami szacunku i uznania
Franciszek Koszowski
Starosta Świecki