Dzień Języka Ojczystego

4355

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
z Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
12 marca 2018 roku, godzina 11:30

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!!!
Mamy przyjemność zaprosić Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych z Powiatu Świeckiego do udziału w I Powiatowej Edycji Konkursu: Czy znasz język polski? Konkurs Wiedzy o Języku Polskim w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym.
Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym jest jednym z najistotniejszych zadań szkoły na III i IV etapie edukacyjnym. Sprawdzenie wiedzy o języku oraz umiejętności poprawnego posługiwania się nim jest istotną częścią egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Aby rozbudzić wśród uczniów świadomość językową, proponujemy Państwu udział w I Powiatowej Edycji naszego konkursu.
Konkurs odbędzie się 12 marca 2018 roku o godzinie 11:30 w Akademicki Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu (ul. Chmielniki 2a).
CELE KONKURSU:

• pobudzenie wrażliwości językowej
• promowanie poprawnej polszczyzny
• popularyzowanie poprawności językowej wśród młodzieży; realizacja założeń podstawy programowej

Termin konkursu: 12 marca 2018 r.

Adresat konkursu: Gimnazja i Szkoły Podstawowe w Powiecie Świeckim (konkurs adresujemy do Uczniów II i III klas gimnazjów oraz siódmych klas szkół podstawowych) Organizator konkursu: Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Świeciu

Załączniki:

Załączniki