Konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli klubów sportowych z powiatu świeckiego

12789

Komendant Powiatowy Policji w Świeciu mł. insp. Robert Olszewski zaprosił przedstawicieli klubów sportowych na spotkanie organizowane wspólnie ze Starostą Świeckim Franciszkiem Koszowskim.

We wtorek 6 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świeciu odbyła się konferencja szkoleniowa z osobami odpowiedzialnymi za organizowanie zawodów sportowych nie będących imprezami masowymi. Otworzył ją Starosta Świecki Franciszek Koszowski, natomiast Komendant Powiatowy Policji w Świeciu podkreślił, że zagadnienie jest ważne nie tylko dla służb, ale i organizatorów, a także samych uczestników imprez. Tematem dyskusji było bezpieczeństwo podczas zawodów nie będących imprezami masowymi.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele klubów sportowych a także, z ramienia policji, naczelnicy wydziałów i policjanci zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi pseudokibiców i imprez masowych.
W trakcie rozmów zwrócono uwagę na wymagane przepisami zabezpieczenia obiektów podczas meczów i odpowiedzialność klubów za przygotowanie imprezy. Wszelkie uwagi poparte były przygotowanymi wcześniej krótkimi filmami. Analizowano między innymi dostępność dróg dojazdowych, możliwość oddzielenia wrogich dla siebie kibiców, zapewnienia obecności służb medycznych a także udostępnienia odpowiedniej ilości toalet.

Wzajemna dyskusja miała na celu wypracowanie konstruktywnych rozwiązań, by zapobiegać negatywnym zdarzeniom oraz skutecznie reagować na wszelkie przypadki łamania prawa. Sportowcy i policjanci podzielili się własnymi spostrzeżeniami i uwagami, które mają wpływ na bezpieczeństwo uczestników zawodów sportowych.