Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

4408

Dnia 29 stycznia 2018 roku w Śliwicach odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
W spotkaniu oprócz Prezydentów miast , Starostów udział wziął min. Pan Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pan Ryszard Bober – Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pan Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich, Pan Tadeusz Kowalski – Burmistrz Tucholi, Pan Jacek Brygman – Przewodniczący Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pan Janusz Kaczmarek – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Pani Aleksandra Poeplau – Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny, Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Pani Elżbieta Siemiątkowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Pani Małgorzata Wiśniewska – Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Pan Andrzej Potoczek – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

W czasie spotkania Prezydenci oraz Starostowie poruszyli wiele kwestii istotnych dla rozwoju całego regionu. Omówione zostały następujące tematy:

  1. Aktualny stan wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .
  2. Koncepcja założeń strategicznych funkcjonowania Związku Powiatów Polskich 2018+.
  3. Działania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy we współpracy z samorządami lokalnymi. Uzgadnianie projektów zezwoleń na usunięcie drzew w pasach drogowych dróg publicznych.
  4. Funkcjonowanie Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności
    w związku z planowaną zmianą orzecznictwa.
  5. „Ochrona zdrowia psychicznego – zadania Województwa i Powiatów”.
  6. Stan Wdrażania RPO 2014-2020 oraz stanu renegocjacji RPO
    z Komisją Europejską.