Starosta Świecki nagrodził mieszkanki powiatu świeckiego

4415

W dniu 20 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. wyłonienia kandydatów do przyznania nagród Starosty Świeckiego za szczególne osiągnięcia. Zespół szczegółowo zapoznał się ze wszystkimi zgłoszonymi wnioskami i wytypował kandydatów do nagród w trzech kategoriach. Wszystkie kandydatury przyjęto  jednogłośnie.

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Świeckiego wyróżniono 4 osoby, które swoją postawą promują Powiat Świecki.

Kategoria ochrona zdrowia

Izabela Hirsch-Lewandowska w 2015 roku założyła w Nowem Stowarzyszenie „Nowe Różowe Okulary”, którego jest prezesem. Stowarzyszenie zajmuje się szeroko rozumianą profilaktyką zdrowotną. Pomagają  dzieciom, dorosłym, osobom starszym i niepełnosprawnym. Działania, których kołem napędowym jest Pani Iza skupiają się na trzech głównych działaniach: Profilaktyce – organizacji wydarzeń podczas których mieszkańcy, głównie kobiety są zachęcane do badań profilaktycznych; dzięki współpracy ze specjalistami wielu dziedzin m.in. onkologii, ginekologii, radiologii i pozyskanym środkom, mieszkańcy powiatu mają możliwość skorzystania z porady lekarskiej nieodpłatnie, w dogodnych warunkach – w pobliżu domu; Akcjach charytatywnych – dzięki organizacji zbiórek, kiermaszów, aukcji itp. wspomagają małych pacjentów oddziałów onkologicznych. Zaczęło się od współpracy z  Fundacją McDonalda i zorganizowanych w Nowem badaniach USG jamy brzusznej dla małych dzieci pod kątem wykrywania chorób nowotworowych. Potem były akcje profilaktyczne dla kobiet. Wspólnie z Powiatem Świeckim Izabela Hirsch– Lewandowska organizowała bezpłatne badania USG piersi dla kobiet z terenu całego powiatu a także spotkania przy kawie, na których z udziałem m.in. lekarza ginekologa rozmawiano o zdrowiu i konieczności wykonywania badań. Pozyskuje środki ze źródeł  zewnętrznych aby działać na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców nie tylko gminy Nowe ale też całego powiatu. Wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie Nowe Różowe Okulary:

– Bezpłatne badania USG piersi dla kobiet z gminy Nowe  i Powiatu Świeckiego – przebadano ponad 500 kobiet.

– Bezpłatne badania aorty brzusznej dla mężczyzn z gminy Nowe

–  Kalendarz charytatywny 2017 „SIŁA, SIŁA, MOC” – wspólny projekt Stowarzyszenia Nowe Różowe Okulary, i Fundacji Pomimo Wszystko. Bohaterami kalendarza są dzieci leczone w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy oraz crossfiterzy z województwa kujawsko-pomorskiego. Dochód z kalendarza przeznaczony został na organizację obozu letniego dla dzieci leczonych onkologicznie i ich rodziców, na których m.in. zorganizowane zostały warsztaty wspierające zarówno dla dzieci jak i ich rodziców.

– Różowy Bal Charytatywny, podczas którego dochód przeznaczona na dofinansowanie obozu dla dzieci leczonych onkologicznie.

– Podczas Rodzinnego Pikniku „Mama, Tata i Ja” zorganizowany został biega charytatywny oraz loteria charytatywna, z których dochód przeznaczony został na leczenie Michalinki z Nowego, która walczy
z guzem mózgu.  Stowarzyszenie przy współpracy powiatu zorganizowało bezpłatne badania w kierunku wykrycia wad postawy.

– podczas Kiermaszu Świątecznego Organizacji Pozarządowych, stowarzyszenie  zorganizowało loterię charytatywną, z której dochód przeznaczony został na zakup prezentów dla dzieci leczonych na oddziale onkologicznym Szpitala im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

– „Uderz w raka daj piątaka” – zbiórka pieniędzy na zakup telewizorów na dziecięcy oddział onkologiczny przy bydgoskim Szpitalu im. Jurasza.

– w 2017 w Centrum Kultury Zamek w Nowem odbyła się inauguracja Akademii Seniora. To projekt skierowany do seniorów 60+ z gminy Nowe. W ramach tego projektu realizowane są zajęcia edukacyjne, integracyjne oraz wycieczki edukacyjno-turystyczne i zajęcia prozdrowotne.

Pani Iza to człowiek z pasją, który nigdy się nie poddaje. Jest motorem na pędowym stowarzyszenia, potrafi zdopingować do pracy na rzecz innych. Jej działania są zauważane w powiecie i poza nim. Została nominowana do tytułu Człowiek roku gazety Czas Świecia a w czerwcu 2017 w imieniu Stowarzyszenia odebrała z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego nagrodę “Rodzynki z Pozarządówki ” dla najlepszych inicjatyw społecznych z województwa kujawsko-pomorskiego zrealizowanych w 2016 r. za akcję  „Uderz w raka daj piątaka”

Kategoria kultura fizyczna

Pani Krystyna Kuta to lekkoatletka, specjalistka biegów długodystansowych, wielokrotna mistrzyni Polski. Zajmowała czołowe miejsca w wielu biegach maratońskich, m.in zwyciężyła w maratonie w Palermo w 1999 i w maratonie w Poznaniu w 2003, a w Hamburg-Marathon w 2000 zajęła 6. Miejsce. Była zawodniczką Kolejarza Bydgoszcz, Browaru Schöller Namysłów i Olimpii Grudziądz, a obecnie LUKS Serock. Przygodę z biegami rozpoczęła w 1986 r. na Mistrzostwach Polski Kolejarzy. Pierwszy występ i od razu czwarta lokata. Potem każdego roku aż do dziś jest wierna wybranej wówczas dyscyplinie a dzięki osiąganym sukcesom promuje gminę i powiat na arenie polskiej i międzynarodowej. Nie sposób wymienić wszystkich biegów i wyników ale najważniejsze z nich to:

– 1989 r  w Maratonie Pokoju w Warszawie zajęła III miejsce z czasem 3:09.53, – 1989 r. – II miejsce z czasem 3:07.28. Rok 1990 – mistrzostwo Polski, czas 2:42.02. – 1990 r. Dębno została mistrzynią Polski w maratonie. – 1991 w Holandii – I miejsce w Maassluis, a w Amsterdamie II miejsce (2:42.39). – 1993 r. w Monachium – III miejsce po przerwie macierzyńskiej na Krecie – II miejsce. – 1994 r. w Hamburgu – VI miejsce (2:32.22), w Berlinie – 2:35.24. – 1995 r. w Montrealu – II miejsce. W Makao – III miejsce. – 1996 r. – wyjazd na maraton do Berlina i Nagoi (XIV miejsce). – 1997 r. zaliczone maratony w Osace, Hamburgu, Kolonii, w Chinach. – 1998 r. wystąpiłam w Hamburgu, Nagoi oraz Berlinie. – 1999 r. w Dębnie – I miejsce, w Palermo na Sycylii – I miejsce z czasem 2:32.49.

Kolejne lata to biegi w Osace, Poznaniu, Pekinie: – 2008 r. – w Muster II miejsce, – 2009 r. w miejscowości Ottendorf – I miejsce, rok później III miejsce. – 2010 r. w Dreźnie II miejsce, – 2011 r. w Dreźnie III miejsce, – 2012 r. w Dębnie V miejsce, – 2013 r. w Krynicy Górskiej III miejsce za Rumunką i Kenijką z czasem 2:58.42. – 2015 r. zdobycie tytułu wicemistrzyni Europy Weteranów w kategorii 45-latków w Toruniu. – 2016 r. roku startowała w Maratonie Orlenu w kategorii “k 40”, gdzie zdobyła złoto. We Wrocławiu była trzecia. – 2017 r.  została Mistrzynią Europy Masters podczas jubileuszowego 35. PKO Wrocław Maratonu z bardzo dobrym czasem: 02:55:50

Uzyskała też 8 wynik wśród wszystkich startujących kobiet. W kategorii “k 40” przez 10 lat Pani Krystyna Kuta nie przegrała żadnego biegu. Średnia z 10 najlepszych wyników wynosi 2:35.10. Doceniając zasługi Pani Krystyny Starosta Świecki Franciszek Koszowski nagrodził ją za działalność na rzecz sportu w powiecie podczas gali “Sportowiec Roku” w 2015 r. Pani Krystyna kilkakrotnie uzyskiwała nominacje w tym konkursie.

Kategoria kultura i sztuka

Eugenia Butyńska

Pani Eugenia Butyńska była nauczycielką wychowania muzycznego w nowskich szkołach, w latach 1968 – 2001, do emerytury zatrudniona w SP nr 2, tamże prowadziła chór szkolny. Od początku lat 90-tych związana z nowopowstałym Centrum Kultury ,,ZAMEK”. Zespół muzyki dawnej, z którym odniosła największe sukcesy, założyła w roku 1984; pierwszy ważniejszy występ dał on na VII Bydgoskich Impresjach Muzycznych. Pierwszy sukces to zdobycie III miejsca podczas Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Muzyki Dawnej w Inowrocławiu i pucharu ufundowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania w 1985 roku. W roku 1987 zespół Pani Eugenii wziął po raz pierwszy udział w imprezie ogólnopolskiej  – IX Przeglądzie Uczniowskich Zespołów Muzyki Dawnej ,,Schola Cantorum” w Kaliszu, gdzie zdobył wiele cennych doświadczeń, mających zaprezentować w niedalekiej przyszłości. Zespół tworzyły głównie dzieci i młodzież ze /Szkoły Podstawowej nr 2, jego repertuar zaś stanowiła polska i obca muzyka doby renesansu i baroku, świecka oraz kościelna. W latach późniejszych, w zależności od aktualnego składu  i programu, zwał się on ,,Cantores Novienses” czyli Śpiewacy Nowscy, lub ,,Fistolatores et Cantores  Novienses” – Piszczkowie / fleciści/ i Śpiewacy Nowscy; nie unikano też tańca i swoistej teatralizacji, przy pomocy których w pełniejszy sposób ukazywano kulturę, głównie dworską, dawnych epok, niekiedy wyprzedzając swój czas. W 1987 roku, na Przeglądzie Wojewódzkim w Inowrocławiu, zespół nominowany został do udziału w ,,Schola Cantorum – Kalisz 1988”, a swoistą próbą przed tym ,,egzaminem” były X Bydgoskie Impresje Muzyczne i szczecińska Gryfiada. Przegląd kaliski ,,Fistulatores et Cantores Novieses” zakończył zdobyciem Złotej Harfy Eola, w kategorii zespołów kameralnych. Kolejne sukcesy odniesione przez zespoły kierowane przez Panią Eugenię Butyńską to: Złoty Kamerton IX Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów w Bydgoszczy i Puchar Ministra Edukacji Narodowej, wraz z nagrodą rzeczową w postaci keyboard Casio, Nagroda VII Diecezjalnego Przeglądu Twórczości Sakralnej – Tczew 1991, Złota Harfa Eola – Kalisz 1999, 2009, 2010, 2011 Srebrna Harfa Eola /Złotej nie przyznano/ – Kalisz 2003, liczne koncerty w kraju i za granicą oraz przyjacielskie kontakty z zespołami z Gruzji, Ukrainy, Belgii, Niemiec, Danii oraz Polski. W czerwcu 2011 roku nastąpiła reaktywacja zespołu ,,Cantores Novienses” złożonego z osób z pierwszego, ,,złotego” składu ,,FCN”. Początkowo był to kameralny chór mieszany, obecnie wyłącznie żeński. Pierwszym Sukcesem grupy było ,,Brązowe Pasmo” Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek
w Chełmnie, w styczniu 2012 roku. Zespół z sukcesami uczestniczy też  w Wojciechowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Starogardzie Gdańskim /Grand Prix w 2010/, Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Maryjnej ,,Ave Maria” w Chojnicach oraz innych przeglądach. Od lutego 2016 roku Pani Eugenia jest dyrygentem Warlubskiego Chóru Kameralnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu. Chór brał udział w wielu konkursach, przeglądach, koncertach, festiwalach o charakterze ogólnopolskim, a także międzynarodowym między innymi w Międzynarodowym Festiwalu ,,MUNDUS CANTAT” w Sopocie. Pani Eugenia Butyńska cały czas rozwija się dbając o swój wizerunek i podnoszenie warsztatu artystycznego. Prezentuje wysoki poziom artystyczny podczas swoich występów. Jest dobrym ambasadorem kultury gminy Nowe i powiatu świeckiego.

W bieżącym roku Pani Eugenia Butyńska otrzymała nominację do nagrody „Kociewskie pióro” za całokształt działalności.

Marcjanna Nowacka

Pani  Marcjanna Nowacka swoją działalność społeczną w gminie Bukowiec rozpoczęła w latach 60 – tych jako nauczycielka klas I-IV w Szkole Podstawowej w Bukowcu, gdzie stworzyła i prowadziła zespoły muzyczne takie jak ,,Marionetki” czy ,,Kaczuszki”. Sama tworzyła zarówno stroje jak i choreografię dla dzieci. Zespoły te występowały na festynach gminnych jak i w całym powiecie. W 1987 roku została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną. W latach 90-tych stworzyła kabaret i występowała na spotkaniach Kół Emerytów i Rencistów. Od 15 lat pani Marcjanna z sukcesami prowadzi męski chór Cecylia, który do tej pory koncertował aż w 39 miejscowościach w całym województwie. Jest autorką tekstów jak i muzyki (gra na akordeonie i organach). Trwale związana współpracą z Lokalna Grupą Działania ,,Gminy Powiatu Świeckiego”, uczestniczy niemal we  wszystkich wydarzeniach organizowanych przez LGD. W tym roku wraz z chórem po raz pierwszy wzięła udział w konkursie muzycznym ,,Swojskie nuty” podczas Janiogórskiego Festiwalu Chleba, zajmując pierwsze miejsce. Na swoim koncie ma nagrane 2 płyty CD oraz 3 płyty DVD (z muzyką biesiadną oraz kolędami). Informację o sukcesach chóru można śledzić w prasie lokalnej. Pani Marcjanna była również Radną Rady Gminy Bukowiec, gdzie pracowała jako członek Komisji Oświaty. Poza działalnością muzyczną pani Marcjanna udziela społecznie korepetycji z matematyki uczniom, którzy tego potrzebują.