Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

11092

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Pani Dyrektor, Kadrze Kierowniczej oraz wszystkim Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu składamy serdeczne życzenia zadowolenia, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz lokalnej polityki rynku pracy.  

Publiczne służby zatrudnienia pełnią ważną misję dla rozwoju społeczeństwa na naszym rynku pracy, których zadaniem jest obsługa osób bezrobotnych w celu zachowania ich aktywności zawodowej.  Dziękujemy za trud, poświęcenie oraz za wysiłek wkładany w poszukiwanie rozwiązań trudnych problemów współczesnego rynku pracy. Życzymy, by praca dawała Państwu  jak najwięcej radości, była powodem do satysfakcji  oraz źródłem uznania nie tylko ze strony klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu, ale także całej społeczności Powiatu Świeckiego. Dobrze działające publiczne służby zatrudnienia są ważnym czynnikiem decydującym o jakości życia mieszkańców naszego Powiatu.

Proszę przyjąć życzenia samych sukcesów, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Dziękujemy jednocześnie za dotychczasową pracę na rzecz naszego Powiatu.

 

   Z wyrazami szacunku i uznania

 Wicestarosta                                     Starosta Świecki

                                   Barbara Studzińska                            Franciszek Koszowski