98. rocznica wyzwolenia Świecia

4762

25 lutego 2018 r. przypada 98. rocznica wyzwolenia Świecia przez wojska gen. Hallera.

W związku z tym delegacja Powiatu Świeckiego złożyła kwiaty na Dużym Rynku.