Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku.

7081

Zarząd Powiatu Świeckiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe dotyczące:
1. Sportu szkolnego – konkurs ofert Nr 3.
2. Sportu o charakterze imprez otwartych – konkurs ofert Nr 4.
3. Profilaktyki chorób nowotworowych – konkurs ofert Nr 5.
4. Aktywizacji ruchowej osób 50+ – konkurs ofert Nr 6.
5. Profilaktyki narkomanii w Powiecie Świeckim – konkurs ofert Nr 7.
6. Autyzmu – konkurs ofert Nr 8.
7. Prowadzenia Powiatowego Ośrodka Aktywnej Rehabilitacji Społecznej – konkurs ofert Nr 9.
8. Prowadzenia Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości – konkurs ofert Nr 10.

Załączniki