Wynik postępowania ofertowego

4675

W dniu 19 grudnia 2017 roku  zostało rozstrzygnięte postepowanie ofertowe którego przedmiotem była dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz  dostawa materiałów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części zgodnie z zaproszeniem do złożenia ofert cenowych.

Cześć pierwsza postępowania dotyczyła dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na którą do 15.12.2017 r do godz. 10:00  wpłynęły trzy oferty cenowe :

  1. PHU Renoma Jerzy Pietkiewicz ul. Warszawska 49, 12-200 Pisz –wartość zamówienia 82 916,76 zł.
  1. BLACKLINE S.C. Izabela Zaliwska-Kupis, Paweł Pinkowski ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin –  wartość zamówienia 82 166,46 zł.
  1. Firma handlowo-Usługowa „ABIZ” Jolanta Szczukowska, ul. Wybickiego 3, 86-300 Grudziądz- wartość zamówienia 82 803,60 zł 

Jedna oferta wpłynęła po terminie i nie została uwzględniona przy wyborze:

Automatyka Biurowa Sp. z o.o. Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa 

W związku z powyższym umowa na dostawę materiałów eksploatacyjnych zostanie zawarta z BLACKLINE s.c. Izabela Zawilska-Kupis, Paweł Pinkowski z siedzibą w Szczecinie  Wyboru dokonano na podstawie kryterium oceny oferty, które uwzględnione zostało w zaproszeniu do składania ofert cenowych. 

Część druga  postępowania  dotyczy dostawy materiałów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na którą do 15.12.2017r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta cenowa:

  1. PUPH „Papirus” P. Stępień, J.Rezmer s.j. ul. Wojska Polskiego 72, 86-100 Świecie – wartość zamówienia 35 241,30 zł.

W związku z powyższym umowa na dostawę materiałów biurowych oraz papieru do drukarek  i  kserokopiarek  zostanie    zawarta  z  firmą  „Papirus”  P. Stępień  J. Rezmer  s.j.z siedzibą w Świeciu. Firma „Papirus” spełniła wszystkie kryteria oceny oferty uwzględnione w zaproszeniu do składania ofert cenowych.