Budżet na 2018 rok uchwalony!

4784

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Świeckiego radni uchwalili budżet Powiatu Świeckiego na rok 2018.

Wydatki Powiatu nastawione są głównie na inwestycje – stanowią 1/4 przyjętego budżetu.