Spotkanie służb mundurowych podsumowujące rok 2017

7263

W dniu 12 grudnia 2017 roku w Starostwie Powiatowego w Świeciu odbyło się spotkanie podsumowujące rok 2017 w zakresie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Świeckiego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Powiatu Świeckiego, Burmistrzowie i Wójtowie gmin z terenu powiatu, a także przedstawiciele Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Świeciu.

W spotkaniu brał udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Pan mł. bryg. mgr Jacek Kaczmarek.

Sprawozdanie z działalności służb mundurowych i skali zagrożeń  w 2017 r. w Powiecie Świeckim przedstawili Komendant Komendy Powiatowej Policji  mł. insp. Robert Olszewski i Powiatowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Piotr Tkaczyński.

Wiceprezes Zarządu Powiatowego Osp Józef Gawrych przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu oddziału osp.

Spotkanie było dobrą okazją do podziękowań, które w kierunku Starosty Świeckiego skierowali zaproszeni goście – dziękowali za wsparcie działalności służb państwowych i ochotników.

Starosta natomiast podziękował służbom mundurowym za mijający rok. Podkreślał, że dzięki ich ciężkiej pracy  i bardzo dobrej, efektywnej współpracy, mieszkańcy Powiatu czują się bezpieczni.