OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT NR 1 i 2 na zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

8287

W wyniku otwartych konkursów ofert nr 1 i 2 na realizację zadań publicznych w formie powierzenia realizacji zadania dotację otrzymało Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach.

Załączniki