Model pomocy psychologiczno–pedagogicznej w świetle przepisów prawa oświatowego

4791

W dniu 1 grudnia w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyła się konferencja “Model pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle przepisów prawa oświatowego”. Na zaproszenie dyrektora świeckiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odpowiedział Starosta Świecki Franciszek Koszowski, pani Mariola Cyganek – Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu powiatu oraz przedstawiciele Organów prowadzących placówki oświatowe z terenu gmin naszego rejonu.

Podczas konferencji poruszono wiele tematów:

  • Rola poradni psychologiczno – pedagogicznej we wspieraniu placówek oświatowych w świetle nowych przepisów prawa oświatowego.
  •  Zadania dyrektora placówki oświatowej w świetle nowych regulacji prawnych.
  • Wspieranie nauczycieli w rozwoju kompetencji wychowawczych
    i dydaktycznych – oferta Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
  • Finansowanie zadań oświatowych.
  • Skuteczna współpraca szkoły z rodzicami gwarancją prawidłowego rozwoju dziecka.
  • Trafna diagnoza medyczna i terapia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi perspektywą jego rozwoju.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a Starosta Franciszek Koszowski wyraził nadzieję na jeszcze lepszą współpracę wszystkich podmiotów pracujących dla dzieci.