OGŁOSZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO – STOWARZYSZENIA!

9697

Starosta Świecki prowadzi nabór na członków komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert składanych przez stowarzyszenia na organizację zadań publicznych w 2018 roku.
Termin zgłaszania kandydatów mija 20 grudnia 2017 roku o godzinie 15:30

Załączniki