Warto rozmawiać o ekonomii społecznej…

4376

W spotkaniu informacyjnym dla lokalnych liderów „Podmioty ekonomii społecznej w społeczności lokalnej – szanse i możliwości ” zorganizowanego w siedzibie LGD wzięły udział ponad 43 osoby w tym wójtowie i burmistrzowie z obszaru Lokalnej Grupy Działania “Gminy Powiatu Świeckiego”, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej i PCPR, organizacji pozarządowych i lokalni przedsiębiorcy, członkowie Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej oraz przedstawiciele Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie Tłok z Torunia.

Uczestników przywitał prezes LGD p. Zdzisław Plewa i poprosił Starostę Świeckiego p. Franciszka Koszowskiego o odniesienie się do korzyści jakie może nam dać rozwój ekonomii społecznej.

Dyskutowaliśmy na szereg istotnych tematów związanych z ekonomią społeczną w tym:
• Roli Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w rozwoju przedsiębiorczości społecznej
• Czym aktualnie jest Ekonomia Społeczna?
• Dobrych praktykach współpracy międzysektorowej Miasta Gdańska w kontekście ekonomii społecznej
• Dlaczego warto kupować i zlecać usługi PS oraz jak to robić: o odpowiedzialnych zamówieniach publicznych
• Usług opiekuńczych – jak robić to dobrze i efektywnie …  na przykładzie Spółdzielni Socjalnej „Nasz Dom” oraz Fundacji Toskania Kociewska
• Współpracy lokalnego przedsiębiorstwa społecznego z przedsiębiorcami
• Perspektywie finansowej – źródła i możliwości  pozyskania wsparcia z OWES i LGD
• Dobrych przykładach działania PES na terenie powiatu na przykładzie Fundacji Makowo.

W trakcie spotkania odbył się kiermasz produktów oferowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowem i Fundację Aktywizacji i Integracji, Warsztaty Terapii Zajęciowej ze Świecia oraz Fundację Makowo.