Wytwarzanie produktów wysokiej jakości

4820

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego serdecznie zaprasza do udziału w jednodniowych szkoleniach nt. możliwości wsparcia producentów, uczestniczących w systemach jakości żywności, w ramach PROW 2014-2020. Szkolenia odbywać się będą w 8 regionach Polski, w załączeniu harmonogram szkoleń oraz ich ramowy program.

Szkolenia są skierowane przede wszystkim ale i nie tylko do producentów żywności zainteresowanych systemami jakości, bo również do  samorządów, organizatorów turystyki, w której kulinaria zajmują coraz poważniejsza pozycję, do organizacji wspierających model konsumpcji korzystającej z produktów sprawdzonych co do ich jakości, zwłaszcza regionalnych i lokalnych. Zapraszamy wszystkich, którym przyda się wiedza o systemach jakości w produkcji żywności i o wsparciu korzystania z tych systemów jakie oferuje aktualny PROW.

Więcej o treści szkolenia mówi jego program, który jest w załączniku; zaś o miejscu i lokalnym organizatorze informacja jest w harmonogramie.

Szkolenie dla województwa kujawsko-pomorskiego odbędzie się już 24 listopada 2017 r. w Mazowieckim ODR Oddz. Poświętne ul. H. Sienkiewicza 11 09-100 Płońsk.
Zgłoszenia proszę wysyłać pod adres e-mail: zenona.szostek@modr.mazowsze.pl

Kierownikiem projektu jest Pani Izabella Byszewska – Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

Załączniki