Warto wspierać podmioty ekonomii społecznej

4786

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w swoim piśmie poprosił o wspieranie podmiotów ekonomii społecznej poprzez np. zakup kartek świątecznych. My również zachęcamy do tego typu zakupów – warto 🙂

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jest to szczególny czas w roku, czas przemyśleń, wspomnień oraz spotkań z bliskimi i rodziną. Jednak w tym okresie nasze myśli biegną także w kierunku najbardziej potrzebujących, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, ubogich.
Święta Bożego Narodzenia to również okres, w którym składamy sobie nawzajem wyjątkowe życzenia wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, pełnego optymizmu, szczęścia i powodzenia. Także my, jako przedstawiciele samorządów i  przedsiębiorstw, przesyłamy kartki z życzeniami świątecznymi do współpracujących z nami osób, instytucji i podmiotów.
Dlatego też zwracam się z prośbą, byście przy tej okazji ukazali gotowość życzliwego wspomożenia podmiotów ekonomii społecznej i zakupili kartki świąteczne, ale także np. ozdoby, gadżety i prezenty świąteczne, właśnie w tych podmiotach. Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej. Oznacza to, że dla podmiotów ekonomii społecznej istotne znaczenie – obok celu  gospodarczego – ma misja społeczna.
Dlatego też zakupując kartki i inne gadżety świąteczne w tych podmiotach pomagacie Państwo osobom najbardziej potrzebującym naszego wsparcia, zapewniając im bardziej radosne i piękniejsze Święta.
Społecznie odpowiedzialnych zakupów świątecznych możecie Państwo dokonać m.in. w poszczególnych Warsztatach Terapii Zajęciowej w Waszej o o I y, ale także m.in. w Fundacji Aktywizacji i Integracji z Nowego, Zakładach Aktywności Zawodowe w Białych Błotach i Drzonowie.
Listę potencjalnych podmiotów znajdziecie Państwo poniżej.

Załączniki