Konkurs ofert Nr 2 – Nieodpłatna pomoc prawna – Mobilny punkt npp Nr 2.

Zarząd Powiatu Świeckiego ogłasza konkurs ofert Nr 2 na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

9157

Załączniki