Konkurs ofert Nr 1 – Nieodpłatna pomoc prawna – Mobilny punkt npp Nr 1.

Zarząd Powiatu Świeckiego ogłasza konkurs ofert Nr 1 na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

10480

Wzór sprawozdania.Wzór oferty.Konkurs ofert Nr 1.wzór oferty

Załączniki