Nabór do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu

14430

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu prowadzi nabór do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, na pierwszy stopień podoficerski, na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej, spośród osób ze środowiska cywilnego posiadających świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Limit miejsc 50. Czas szkolenia dziewięć miesięcy, w roku 2018.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej, składają wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w terminie do dnia 15 listopada 2017 r.

Podstawę przyjęcia osób na szkolenie wojskowe w szkole podoficerskiej stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego, prowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71).

Dokumenty jakie należy złożyć w WKU

 1. świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo dojrzałości (jeżeli posiada);
 2. odpis skróconego aktu urodzenia;
 3. wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON (wzór w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych);
 4. kwestionariusz osobowy (wzór w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych);
 5. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;
 6. opłata rekrutacyjna (w imiennym zaświadczeniu kandydat otrzyma informację o wysokości opłaty, nr rachunku bankowego i w jakim terminie).

Wszelkie informacje można uzyskać:

 • w WKU w Grudziądzu – tel. 261 482 074;
 • Szkoła Podoficerska WL Poznań:
  • tel. 261 575 361;
  • tel. 261 575 360.